Home 2017-05-17T11:43:37+00:00

KTO SME

O nás

Sme malá IT spoločnosť zameraná na vývoj web aplikácií a statických prezentácií. Naše primárne zameranie je vývoj vlastných start-up projektov u ktorých predpokladáme zaujímavú budúcnosť myšlienky. Popri týchto aktivitách poskytujeme aj vývoj menších projektov na zákazku.

Kedy a prečo sme vznikli

Hlavnou myšlienkou pri vzniku spoločnosti bolo vybudovať univerzálny rezervačný portál pre objednávanie termínov na rôzne služby typu masáže, kaderníctva, vyšetrenia u lekárov a podobne. Z tohto zámeru si nesieme aj názov spoločnosti BookYourself. Po prvých troch rokoch vývoja a prípravy obchodných a marketingových aktivít sme na základe našej pozície na trhu od projektu ustúpili.

TEAM

Sme malá rodinná firma. Peter Uhrík ako majiteľ a investor, Jakub Uhrík – syn a technický riaditeľ. K tomu dvaja programátori a jeden grafik/marketing v Nitre a šikovná študentka v zácviku v Bratislave. Všetci full time programátori majú 5 a viac rokov reálnej praxe. V prípade väčších projektov samozrejme spolupracujeme s freelancermi podľa aktuálnej potreby.

Peter Uhrík

Majiteľ a investor

Jakub Uhrík

Technický riaditeľ

Marek Kišucký

Programátor

Martin Rozboril

Programátor

Jakub Šimjak

Grafik

Alena Poláchová

Programátorka

NAŠE PROJEKTY

Worknavigator

www.worknavigator.de, .sk 
Projekt pripravený v spolupráci so švajčiarskym kariérovým poradcom Thomasom Dienerom. Projekt pokrýva proces riadeného zamyslenia sa nad tým, čo by mohla byť práca zákazníka, ktorá ho bude v živote baviť a napĺňať. Projekt tvorený prístupom lean start-up. Uvedenie na nemecký trh 15.3.2017. Uvedenie na slovenský trh 1.4.2017. Anglicky hovoriace trhy v príprave.
Použité technológie: WordPress (ako prvý krok pre overenie ekonomickej efektivity projektu), Javascript, PHP

FestiGO

www.festigo.eu, .sk
Projekt pripravený v spolupráci s ľudmi v oblasti festivalov a eventov. Cieľom projektu je poskytnúť vyhľadávací nástroj festivalov a iných eventov v európskom regióne.
Použité technológie: Javascript, PostgreSQL, Dart, ElasticSearch, Java, Play framework, SSO

D1 Portal

www.d1portal.eu
Projekt pripravený v spolupráci so spoločnosťou D-one Solutions – B2B portál pre zabezpečenie objednávania, fakturácie, dodávok tovarov od výrobcov ku biznis zákazníkom. Portál pokrýva kompletný obchodný proces vrátane integrácií na systémy výrobcov aj systémy logistických dopravcov zabezpečujúcich distribúciu. Riešenie je neverejné, iba pre potreby biznis zákazníkov.
Použité technológie: Dart, Javascript, Coachbase, ElasticSearch, Java, Play framework, SSO, Mailchmp a Mandrill

SLUŽBY

Vývoj web aplikácií a web stránok pre zákazníkov

Naše kompetencie: